Stichting

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van de Oude Toren
Kerkstraat 17
4064 EA Varik
deoudetoren@gmail.com

Akte van oprichting 07-03-1974
RSIN 823264270
Kamer van Koophandel nummer  51397617
Bankrekening NL81 RABO 0328 0453 22 t.n.v. Stichting Vrienden van de Oude Toren

Doelstelling van de Stichting:
Regelmatige openstelling van de Dikke Toren te Varik voor publiek.
Bezoekers bekend maken met de geschiedenis van de Dikke Toren en haar omgeving.

Bestuur:
Jan Trap                                          Voorzitter
Joke Scheurwater                          Ere Voorzitter
Ida Schinkelshoek                         Penningmeester/Secretaris (06-20130325)
Johan Goedhart                             Lid
Willem den Ouden                        Lid
Bas Lubberhuizen                         Notulist
Roeland Grip                                  PR
De inzet van het bestuur is op vrijwillige basis.
Hier staat op geen enkele wijze een beloning tegenover. 

Jaarverslag 2021

Winst en Verlies SVOT 2021

Hoofdlijnen-actueel-beleidsplan-2022